11. února 2013

... a Jakl vyhodí Hrad do povětří!

Soudě dle Klausova běsnění, s jakým se loučí s prezidentským úřadem, se obávám, že takto by mohla znít poslední věta v posledním rozkazu vydaném dosluhující hlavou státu, která je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Nevím, u které zbraně si odkroutil základní vojenskou službu, ekonomy zpravidla dávali k provianťákům, ale při nácviku bojového poplachu musel být začleněn do jednotky zpětného odřadu.

Povinnou vojnu už nemáme, tudíž si napřed musíme vysvětlit pojmy. Nejen vojáci základní služby, ale ani jejich velitelé se za socialistického vojančení (moje služba vlasti se kryla se školním rokem 1976/77) nedovídali o vypuknutí války z nějaké diplomatické nóty, nýbrž podle toho, do které fáze přerostl bojový poplach. A bojovým poplachem začínaly všechny vojenské akce bez rozdílu.

Většinou se vyhlašoval jako buzerace a končil nástupem a kontrolou plné polní před ubikací. Ale mohl pokračovat výjezdem bojové techniky do záložního prostoru, polním cvičením a v poslední fázi válkou. Vše záleželo pouze na tom, kdy někdo pískne konec.

Při poplachu má každý voják přesně určený úkol podle definice, kterou jsem tenkrát objevil v jedné vojenské brožuře: „Armáda je vzorový model organizace s neosobním pojítkem zajišťujícím maximální efektivnost koordinované činnosti.“ Na výstižnější definici totálního bordelu jsem od té doby nenarazil. Specifický úkol při poplachu má jednotka zpětného odřadu. Zní to jako krycí název, ale ve skutečnosti jsou to zahajovači a likvidovači z Havlovy „Zahradní slavnosti“ v jednom.

Do pole neodjedou úplně všichni vojáci. Někdo musí v kasárnách zůstat, aby se o ně postaral. Pozhasínal, zavřel kohoutky a uklidil svinčík. Ve vyšších fázích poplachu zpětný odřad expeduje do pole proviant, výstroj, munici a techniku. A kdyby v případě války udatná lidová armáda musela ustoupit, zpětný odřad provede likvidaci, aby se postupující nepřítel neměl čeho zmocnit. Zbylí vojáci všechno užitečné snesou na hromadu, polijí benzinem, vyhodí kasárna do povětří a vydají se na spořádaný ústup.

Od nového roku se nemohu zbavit dojmu, že velet jednotce zpětného odřadu je jediná faktická moc, kterou major Klaus ještě má. Humanitární část amnestie (prominutí lehčích trestů a propuštění starců nad hrobem) byla zastíracím manévrem pro zajištění beztrestnosti jeho dosud neusvědčených spojenců. A když hrozilo, že by nejtajnější dokumenty ve státě, k nimž má přístup jenom prezident, měl předat Karlu Schwarzenbergovi, propadl hysterii a raději se spojil se svým úhlavním nepřítelem Zemanem.

Naposledy zhanobil svého předchůdce Václava Havla, bez něhož by byl dodnes bankovním úředníkem, a jeho nakumulovaná zloba se zjevně dosud nevybila. Zbývají mu skoro čtyři týdny a vojáci, které jeho novoroční poplach vyhnal z nástupu před ubikací, si teď v záložním prostoru, což bývá provizorní tábor v lese, kladou znepokojivou otázku, jestli nakonec přece jen nebude válka.

Zatím to vypadá, že Klausův zpětný odřad plní bojový úkol na výbornou. A kdo jiný je povolanější umístit nálože a odpálit Hrad než Klausův dvorní ranař Ladislav Jakl. Petr Hájek by těsně předtím mohl v posledním PŠM (politické školení mužstva) pronést zaklínadlo a všechno to svést na ilumináty. Exprezident si pak může říkat s klasikem: „Čo bolo, bolo. Terazky som majorom.“ To jediné mu už asi nikdo nevezme.

Žádné komentáře:

Okomentovat